THÔNG BÁO SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Quý Khách hàng/Đối tác

Trước hết, Công ty TNHH quản lý Bất động sản Vinhomes (“Công Ty Vinhomes”) trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng/Quý Đối tác đã hợp tác và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; cùng với mong muốn mang đến sự thuận tiện cho Quý khách hàng/Quý Đối tác trong việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, sử dụng hóa đơn, thực hiện các giao dịch liên quan đến thủ tục kê khai và báo cáo thuế, Công Ty Vinhomes quyết định việc chuyển đổi từ hình thức hóa đơn bằng giấy như trước đây sang hình thức hóa đơn điện tử kể từ tháng 4/2016.

Vậy, bằng thông báo này, chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng/Quý Đối tác để nắm thông tin và tiếp tục hợp tác với Công Ty Vinhomes trong việc chuyển đối hình thức hóa đơn điện tử nêu trên.

Để Quý Khách hàng/Quý Đối tác thuận tiện trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, Công Ty Vinhomes vẫn sử dụng Phiếu thu/Báo có như trước đây để xác nhận là Quý Khách hàng/Đối tác đã thanh toán dịch vụ. Khi có nhu cầu tra cứu hóa đơn, quyết toán thuế, Quý Khách hàng/Quý Đối tác có thể xem, tải hóa đơn tại địa chỉ Website: https://einvoice.vingroup.net theo tên đăng nhập và mật khẩu được gửi đến địa chỉ Email đã được Quý Khách hàng/Quý Đối tác đăng ký.

Trân trọng cảm ơn!

TIN TỨC KHÁC