Giai đoạn 1 của dự án Times City được khởi công xây dựng từ năm 2009, đã bàn giao vào cuối năm 2011 gồm các tòa độ cao từ 27 đến 32 tầng ký hiệu bắt đầu bằng chữ T

mat bang toa t10 times city
mat bang toa t11 times city
mat-bang-toa-t8-t9-times-city