Danh mục đồ nội thất (áp dụng cho căn hộ bàn giao theo tiêu chuẩn đầy đủ đồ rời)